WWW server

Zde na serveru moon.felk.cvut.cz:80 patřícím mezi "sunovské" počítače katedry je k dispozici www server Apaches podporou PHP

Poznámky k instalaci:

Poznámky k Oracle
V instalaci Oracle je v souboru tnsnames.ora definováno spojení na Oracle server běžící na stroji cs.felk.cvut.cz. V PHP se spojení navazuje dle vzoru:

$conn = ocilogon("bily", "nejake_heslo", "cs");
Pokud by byl rozumný důvod, lze do konfiguračního souboru zavést i jiný server.

Změny, novinky:


Dotazy, připomínky, návrhy : zajic@fel.cvut.cz